Instruktionsböcker Volvo 140/164
År tp nr utg   Titel sid upplaga språk Anm
1969 590/1 8.68 Instruktionsbok 164 68 13000 Sv
1969 592/1 8.68 Instruction Book Volvo 164 64 12000 Eng
1969 654/1 6.69 Tillägg 140 och 164 1 20000 Sv
1970 670/1 10.70 Instruktionsbok 164 68 10000 Sv
1970 672/1 10.70 Instruction book 164 68 18000 Eng
1970 685/1 8.69 Tillägg 164 4 4000 Sv
1970 690/1 Beilage zur Betriebsanleiting Ty
1970 709/1 12.70 Körtips 16 50000 Sv
1970 711/1 12.70 Driving tips 16 50000 Eng
1970 746/1 8.70 Tillägg 164 4 3000 Sv
1970 849/1 3.71 Elkopplingsschema Polis 1500 Sv
1971 772/1 9.70 Instruktionsbok 164 68 8000 Sv
1971 774/1 10.70 Instruction book 164 64 24000 Eng
1971 796/1 12.70 Luftkonditionering Volvo 140/164 36 10000
1971 91-17258 Air conditioner owners manual & warranty 12 Eng
1971 814/1 3.71 Tillägg 142/144 145 164 1800E 1 75000 Sv
1972 874/1 9.71 Instruktionsbok 164 76 6500 Sv
1972 876/1 9.71 Owners manual 164 72 9000 Eng
1972 877/1 9.71 Owners manual 164 76 15000 US/CAN
1972 881/1 9.71 Betriebsanleitung Volvo 164 72 4500 Ty
1972 910/1 8.71 Tillägg 164 12 2500 Sv
1972 933/1 12.71 Tillägg 142 144 145 164 1800 2 70000 Sv
1972 957/1 4.72 Elkopplingsschema Polis 1500 Sv
1973 970/1 8.72 Instruktionsbok 164 76 5500 Sv
1973 973/2 5.73 Owners manual 164 76 3500 US/CAN
1973 1000/1 11.72 Supplement to owner's manual 1 14000 US/CAN
1973 1001/1 11.72 Tillägg 1973 2 20000 Sv
1973 x 10/72 Operating tips 8 US/CAN
1974 1052/1 8.73 Instruktionsbok 164 76 5500 Sv
1974 1053/1 8.73 Owners manual 164 84 25000 US/CAN
1974 1054/1 9.73 Owners manual 164 74 14000 Eng
1974 1083/1 8.73 Tillägg 1974 4 2500 Sv
1975 1183/1 8.74 Owners manual 164 84 35000 US/CAN
1975 32-74-001 The Volvo Traveler 20 US
1975 32-74-015 Warranty & Maintenance records 36 US