Instruktionsböcker Volvo 240/260
År tp nr utgåva   Titel sid upplaga språk Anm
1975 1163/1 8.74 Instruktionsbok 242 244 245 80 85000 Sv
1975 1164/1 8.74 Owners manual 242 244 245 88 85000 US/CAN
1975 1173/1 9.74 Instruktionsbok 264 80 4500 Sv
1975 1185/1 9.74 Snabbinformation 242 244 245 4 20000 Sv
1975 1200/1 11.74 Snabbinformation 264 4 2500 Sv
1975 1227/1 1.75 Tillägg till instbok 242 244 245 264 1 60000 Sv
1975 88320 8.74 240 Teknisk presentation 60 4000 Sv
1975 88324 8.74 264 Teknisk presentation 60 4000 Sv
1975 32-74-001 The Volvo Traveler 20 US
1975 32-74-015 Warranty & Maintenance records 36 US
1976 1245/2 10.75 Instruktionsbok 242 244 245 80 63000 Sv
1976 1254/1 8.75 Instruktionsbok 264 265 80 2000 Sv
1976 1258/2 12.75 Owners manual 262 264 265 88 27000 US/CAN
1976 1271/1 8.75 Snabbinformation 242/244/245 4 15000 Sv
1976 1290/1 9.75 Tillägg 242 244 245 264 265 2 50000 Sv
1976 1290/2 1.76 Tillägg 242 244 245 264 265 1 50000 Sv
1976 1300/2 11.75 Avgaskontroll 242 244 245 16 55000 Sv
1976 1302/1 9.75 Avgaskontroll 264 265 16 3000 Sv
1976 1307/1 11.75 Snabbinformation 264/265 4 2500 Sv
1977 1397/1 8.76 Instruktionsbok 264 80 2000 Sv
1977 1397/2 10.76 Instruktionsbok 264 80 4000 Sv
1977 1405/1 Owners manual 262 264 265 96 US
1977 1410/2 10.76 Instruktionsbok 242 244 245  80 60000 Sv
1977 1420/1 10.76 Avgaskontroll 16 R 60000 Sv
1977 1435/1 9.76 Snabbinformation 264/265 4 3000 Sv
1978 1515/1 6.77 Instruktionsbok 262 C 84 2500 Sv
1978 1548/2 10.77 Instruktionsbok 242 244 245 88 45000 Sv
1978 1563/1 8.77 Instruktionsbok 264 265 92 5000 Sv
1978 1571/1 Owners manual 264 265 88 US/CAN
1978 1584/1 9.77 Volvo 242GT tillägg till instruktionsbok 4 2000 Sv
1979 1694/1 8.78 Instruktionsbok 244 245 92 16000 Sv
1979 1724/1 8.78 Instruktionsbok 264 265 88 4500 Sv
1979 1746/1 8.78 Instruktionsbok 262 C 84 2000 Sv
1979 1760/1 10.78 Tillägg 264/265 AC 1 5000 Sv
1979 1795/1 11.78 Tillägg 244,245,264,265,262C 2 48000 Sv
1979 1806/1 2.79 Diesel Tillägg 242 244 245 16 7000 Sv
1979 1825/1 12.78 Tillägg 242 GT 8 2000 Sv
1980 1880/2 9.79 Instruktionsbok 240 + GLT 4 94 40000 Sv
1980 1886/1 10.79 Owners manual DL GL GT 96 65000 US/CAN
1980 1900/1 8.79 Instruktionsbok GLT 6 cyl,  264 92 4000 Sv
1980 1901/1 8.79 Instruktionsbok 264 265 92 1000 Sv
1980 1911/1 8.79 Instruktionsbok 262 C 88 2000 Sv
1980 1917/1 8.79 Diesel. Tillägg till instbok 16 6000 Sv
1980 91198/1 9.79 Instrument och manöverorgan 1 5000 Sv
1981 2054/2 9.80 Instruktionsbok 240 + GLT 4 92 15000 Sv
1981 2064 8.80 Instruktionsbok diesel 96 8500 Sv
1981 91203/1 10.80 Instrument och manöverorgan 1 8000 Sv
1981 2073/1 8.80 Instruktionsbok 264 + GLT 6 96 5000 Sv
1981 2083/1 10.80 Owners manual GLE 96 7800 US/CAN
1981 2085/1 8.80 Betriebsanleitung 262 C 84 1500 Ty
1981 2086/1 10.80 Owners manual  Volvo Coupé 96 3000 US/CAN
1981 2097/1 7.80 Kontroll och bättring av rostskydd 4 20000 Sv
1981 2190/1 10.80 Digitalklocka med timer och alarm 8 5000 Sv
1981 2251/1 2.81 Owners manual  DL GL GLT 96 65000 US/CAN
1981 Turbo by VOLVO R sport 24
1982 2255/1 8.81 Instruktionsbok 240 + GLT 4 104 15000 Sv
1982 2257/2 9.81 Owners manual 240 100 35000 Eng
1982 2266/1 8.81 Instruktionsbok diesel 100 6000 Sv
1982 2275/1 8.81 Instruktionsbok 264 + GLT 6 100 4000 Sv
1982 2277/1 8.81 Owners manual 264 265 92 10000 Sv
1983 2326/2 9.82 Instruktionsbok 240 104 41000 Sv
1983 2348/1 6.82 Instruktionsbok 240 Diesel 98 6000 Sv
1983 2360/1 3.84 Owners manual DL GL GLT Turbo 96 4M US/CAN
1983 2387/1 12.82 Tillägg till instbok 2 20000 Sv
1984 2401/1 7.83 Instruktionsbok 240 112 15000 Sv
1984 2410/2 Owners manual DL GL GLE Turbo 96 US/CAN
1984 2411/1 7.83 Instruktionsbok 240 Diesel 108 6000 Sv
1984 2420/1 4.83 Tillägg instbok dörrkontakt 2 8500 Sv
1984 2502/1 4.84 Supplement to owners manual 8 33000 US/CAN
1985 2531/2 9.84 Instruktionsbok 240 112 31000 Sv
1985 2533/2 10.84 Betriebsanleitung 240 108 5000 Ty
1985 2541/1 6.84 Instruktionsbok 240 Diesel 108 3000 Sv
1985 2549/1 10.84 Owners Manual DL, GL and Turbo 96 68000 US/CAN
1986 2652/2 9.85 Instruktionsbok 240 108 25000 Sv
1986 2661 9.84 Diesel. Tillägg till instruktionsbok 240 bensin 24 2500 Sv
1987 2730/1 9.86 Instruktionsbok 240 108 10000 Sv
1988 2827/1 6.87 Instruktionsbok 240 112 8000 Sv
1988 2906/1 6.88 Instruktionsbok 240 88B 112 10000 Sv
1989 2958/2 11.88 Instruktionsbok 240 112 10000 Sv
1989 2984/1 6.88 Tillägg 4 dörrars 1 28000 Sv
1990 3017/2 11.90 Instruktionsbok 240 112 R 3000 Sv
1991 3136/2 11.90 Owners manual 240 124 35000 US/CDN
1991 3137/1 6.90 Bränsleförbrukning 8 80000 Sv
1991 3165/2 10.90 Instruktionsbok 240 112 14000 Sv
1992 3267/1 6.91 Instruktionsbok 240 112 5000 Sv
1992 3276/2 9.91 Owners manual 240 124 20000 US/CDN
1993 3389/1 6.92 Instruktionsbok 240 108 7000 Sv
1993 3398/1 7.92 Owners manual 240 120 20000 US/CDN
283782-man CB radio - Owners manual
bruks-mts MTS radio, bruksanv. inkl frekvenskarta för Sverige
farddator Färddator bruksanvisning
tidur-typ1 Bruksanvisning för tidur typ 1 "Turboklockan"
tidur-typ2 Bruksanvisning för tidur typ 2
tidur-typ3 Bruksanvisning för tidur typ 3
B19ETL-inst 87 Tillägg instruktionsbok för laddluftkylarsats B19ET