Grupp Tp Nummer Dat Beskrivning
212125 11.1979 Reservdelskatalog 140 1967-1972
212127 04.1980 Reservdelskatalog 140 1973-1974
212129 12.1975 Reservdelskatalog 164 1969-1975
spec164polis Specialkatalog 164 i polisutförande
212804 Reservdelskatalog 240-260 1975-1978
212196 04.1989 Reservdelskatalog 240-260 1979-1984
212846 04.1990 Reservdelskatalog 240-260 1985-1987
212174 Reservdelskatalog 240-260 1985-1987 USA/CDN
212850 05.1993 Reservdelskatalog 240 1988-
212800 Reservdelskatalog 240 1988-  USA/CDN
196066 Tillbehörskatalog 200
196155 02.1996 Tillbehörskatalog 200 -93
195092 10.2003 QRL fasteners
212552 01.1992 Master register Cars 1 (PV, Amazon,P1800)
212548 01.1996 Master register Cars 2 (140,160,200,700,900)
212524 05.1994 S-katalog PV
212526 08.1992 Reservdelskatalog Tillbehör