Typ av kontakt Nr i schema Position Årsmod 1980 Årsmod 1983 Årsmod 1986-87 Årsmod 1993
12 poligt 31 1 GR Broms GR Broms GR Broms
2 BL-Y Glödtrådsvakt Y Temp Y Temp Y Temp
3 W-R 56a W-R "56a" W-R "56a" W-R "56a"
4 R Aircondition Y Overdrive OR Overdrive BN-SB SRS
5 GR Broms SB Olja SB Olja SB Olja
6 BL Blinkers > R Aircondition R Aircondition BL-SB LH-Jet
7 BL Blinkers > BL Blinkers > BL Blinkers >
8 GN Blinkers < GN Blinkers < GN Blinkers < BL-GN Blinkers <
9 R Generator W Säkring 8 Klocka W Säkring 8 Klocka GN Säkring 8 Klocka
10 Y Temp BN Reostat BN Reostat BN Reostat
11 SB Olja R Generator R Generator R Generator
12 Y Overdrive BL-Y Glödtrådsvakt BL-Y Glödtrådsvakt BL-Y Glödtrådsvakt
5 poligt 32 1 BN P-broms GR Tank GR Tank GR-W Tank
2 BL-R Säkring 13 + BN P-broms BN P-broms BN P-broms
A SB Jord BL-R Säkring 13 + GR Säkring 16 Ljus GR Säkring 16 Ljus
3 SB Choke SB Choke SB Choke GN ABS
4 GR Tank SB Jord SB Jord SB Jord
Flatstift 1 poligt 34 1 Y AW71/Vxl ind Y-R AW71/Vxl ind Y-R AW71/Vxl ind
Rundstift 2 poligt 33 1 R Diesel R Lambda
2 R Diesel R Lambda
Flathylsa 1 poligt 235 1 Y Diesel Y Diesel P-W Check Engine
Kretskort 3 poligt 233 1 BL Hast mätare SB Jord / Hast mätare
2 BL Hast mätare GN-W Hast mätare
3 R-SB "15" + BL "15" +
Flatstift 2 poligt 200 1 BL Växlingsindikator
2
86 till 83
1 GR 32/A bort (till 34?) alt 31/4 ”od”
2 Uppvxl ind alt od bort, ersätts med ”tänd belysning”
3 R-SB 233/3 till 32/A