Servicemeddelanden
Nr Utgåva   Beskrivning 100 200
innehall75 jan 75 Innehållsförteckning med gällande meddelanden x
innehall93 feb 93 Innehållsförteckning med gällande handböcker och meddelanden  x
           
Grupp 00 100 200
00-1 sep 75 Serviceskylt x
00-2 aug 75 Introduktion x
00-6 feb 78 Standardord och -fraser x x
00-9 jul 81 Nyhetsresumé 1982 x
00-10 jan 66 Lås- och tätningsvätska x
00-10 aug 82 Nyhetsresumé 1983 x
00-12 jun 67 Ny personvagnsmodell, Volvo 142 x
00-13 aug 67 Introduktion x
00-13 apr 87 Felsökning på elektroniska system x
00-14 sep 67 Instansade chassinummer.  x
00-14 aug 87 Nyheter 1988 x
00-15 nov 67 Ny herrgårdsvagn, Volvo 145 x
00-16 jun 68 slangklammer typ oetiker x
00-17 aug 67 Ändringar på personvagnar x
00-18 aug 68 Introduktion 164. x
00-19 aug 69 Introduktion 1970-års modell x
00-21 aug 70 Introduktion 1971-års modell x
00-22 aug 71 Introduktion 1972-års modell x
00-23 jan 72 SI-system. x
00-24 aug 72 Introduktion 1973-års modell x
00-25 aug 73 Introduktion 1974-års modell x
00-26 dec 73 Åtgärder för att spara bensin. x
00-27 dec 73 Skruv och muttermetrisk gänga x
00-28 aug 74 Introduktion 1975-års modell x
00-29 dec 74 Införande av serviceskylt x
00-201 jan 89 Nyheter vid årsskiftet 1988-89 x
00-202 nov 89 Ändring produktskylt x
00-202 feb 90 Product plate 200 x
00-203 aug 91 Nyheter 1992 x
00-204 aug 92 Nyheter 1993 x
           
Grupp 03 100 200
03-2 sep 72 Specifikationer, 164 x
03-13 dec 82 Specifikationer x
03-202 aug 90 Specifikationer 1991 x
           
Grupp 05 100 200
05-1 mar 69 Rostskyddsbehandling av lagervagnar och separata motorer x
05-201 maj 89 Vattenburet lackskydd och alkaliskt tvättmedel x
05-203 feb 92 Lackskydd x
05-204 aug 91 Kontroll av bilbatterier x
           
Grupp 07 100 200
07-1 jan 75 Bakre bromsok x x
07-2 sep 74 Demontering av bakre bromsok x
           
Grupp 08 100 200
08-1 apr 70 Prislista för specialverktyg x
08-1 jan 75 Specialverktyg x
08-2 okt 68 specialverktyg svo 2560 x
08-2 jan 75 Specialverktyg 9995039 x
08-02 mar 82 Ändring av specialverktyg x
08-3 jan 75 Ändring av 9995079 x
08-4 dec 68 Specialverktyg SVO 2867 2878 x
08-4 feb 75 Karossverktyg x
08-04 maj 82 Verktygsdekaler specialverktyg x x
08-5 dec 68 specialverktyg svo 2854 x
08-5 mar 75 Ändring av specialverktyg 9992903 x
08-05 maj 82 Modifiering av verktyg 9995219 x
08-6 maj 75 Specialverktyg 9995128 5129 x
08-7 feb 69 specialverktyg svo 2868 x
08-8 feb 69 specialverktyg svo 2869, 2870 x
08-8 sep 75 Fäste 9995120 x
08-9 feb 69 specialverktyg svo 2879, 2880, 2881 x
08-9 nov 75 Kylkompressor x
08-10 feb 69 specialverktyg svo 2862 x
08-12 jun 83 Ändring oljefilteravdragare x
08-13 jan 71 specialverktyg svo 2895, 2896, 2897 x
08-13 jul 83 Ändring av specialverktyg x
08-14 jun 69 svo 2898  B20, B30 x
08-14 jun 76 Specialverktyg 9995154-5157 x
08-15 jun 69 karossverktyg 140, 164 x
08-15 feb 84 Specialverktyg x
08-16 jun 69 specialverktyg svo 2839 x
08-17 okt 69 fixtur 140, 164 x
08-17 nov 83 Åtgärd av oljetrycksmätare 9995271 x
08-18 okt 69 specialverktyg svo 2900 x
08-19 jan 77 Specialverktyg 9992903 2917 5026 5039 5074 5078 x
08-20 maj 77 Specialverktyg 9995158 5874 x
08-21 apr 70 specialverktyg svo 2903  B20, B30 x
08-22 aug 70 specialverktyg svo 2907, 2908 x
08-23 sep 70 specialverktyg svo 2906 x
08-24 sep 84 Temperaturmätare x
08-25 okt 70 Specialverktyg 9992739 2744 x
08-26 dec 70 specialverktyg svo 2918, 2919, 2920, 2921 x
08-26 feb 83 Nya specialverktyg x
08-27 jan 71 specialverktyg svo 2935 x
08-28 jan 71 Specialverktyg 9992922 2934 x
08-28 nov 77 Specialverktyg ventilsystem x
08-29 mar 71 specialverktyg svo 2917 x
08-30 maj 71 specialverktyg svo 2962 x
08-31 maj 71 specialverktyg svo 2967, 2968, 2969, 2970 x
08-32 sep 71 Specialverktyg 9992971 x
08-33 sep 71 Specialverktyg 9992972 x
08-34 sep 71 tratt för avgasslang x
08-36 nov 71 Ändring av lyftöra 999 2812 x
08-37 dec 71 Specialverktyg 9992975 x
08-38 feb 72 specialverktyg 999 2982-2988 x
08-39 feb 72 specialverktyg 999 2990 x
08-40 feb 72 specialverktyg 999 2989 x
08-41 mar 72 specialverktyg 999 2995, 2996, 2997 x
08-42 mar 72 Verktyg för demontering av prydnadsring x
08-43 mar 72 specialverktyg 999 2993 x
08-44 maj 72 specialverktyg 999 5000 x
08-45 maj 72 specialverktyg 999 2853 x
08-46 jun 72 specialverktyg 999 5001, 5002 x
08-47 jun 72 specialverktyg 999 5005 x
08-48 jun 72 specialverktyg 999 5004 x
08-49 sep 72 specialverktyg 999 5003 x
08-50 sep 72 specialverktyg 999 2741 x
08-51 okt 72 specialverktyg 999 2975 x
08-52 okt 72 AC Manometerslangar x
08-53 okt 72 Utrustningssats för AC 999 9528 x
08-54 jan 73 Specialverktyg 999 5007, 5008 x
08-54x jan 73 Specialverktyg 999 5007, 5008 x
08-55 jan 73 specialverktyg 999 5009 x
08-55x jan 73 specialverktyg 999 5009 x
08-56 jan 73 specialverktyg 999 5010 x
08-56x jan 73 specialverktyg 999 5010 x
08-57 feb 73 specialverktyg 999 5006 x
08-58 aug 73 Specialverktyg CI-system x
08-59 aug 73 Specialverktyg 140, 164 1974 års modell x
08-60 nov 73 specialverktyg 999 5020 x
08-61 feb 74 specialverktyg 999 5018, 5019 x
08-62 mar 74 specialverktyg 999 2899 x
08-63 apr 74 Bränslemätare 999 5014 x
08-64 jun 74 Verktygstavlor x
08-65 sep 74 specialverktyg 999 2838, 9052 x
08-66 okt 74 specialverktyg 240, 264 x
08-67 nov 74 Specialverktyg 999 5122 x
08-68 nov 74 Specialverktyg 999 5039 x
08-69 nov 74 ändring av 999 5079 x
08-78 sep 80 Specialverktyg för servostyrväxlar x
08-98 mar 82 Modifiering av avdragare x
08-99 mar 82 Multimeter x
           
Grupp 09 100 200
09-2 sep 66 specialverktyg volvo 144 x
09-3 nov 68 specialverktyg volvo 140, 164 x
           
Grupp 10 100 200
10-201 jun 92 Skyddsföreskrift för vitontätningar x
           
Grupp 11 100 200
11-2 okt 74 Leveransservice Garantiservice 100-milaservice x
11-4 apr 76 1000-mils service x
           
Grupp 12 100 200
12-1 mar 75 Smörjoljerekommendationer manuella växellådor x x
12-2 jan 76 växellådsolja M45/M46 x
12-4 jun 76 Smörjoljerekommendationer samtliga modeller tillverkade efter 1960 x x
12-5 nov 67 Smörjoljerekommendationer samtliga modeller tillverkade efter 1950 x
12-5 okt 73 Smörjoljerekommendationer x
12-7 okt 67 Smörjning x
12-8 nov 67 Smörjoljerekommendationer x
12-9 feb 68 smörjning 140 serien x
12-10 feb 69 Smörjoljerekommendationer x
12-10 jan 72 Smörjoljerekommendationer bakaxel x
12-11 maj 69 Smörjoljerekommendationer x
12-12 dec 70 Smörjoljerekommendationer x
12-13 mar 72 Smörjoljerekommendationer x
12-14 aug 72 Smörjoljerekommendationer x
           
Grupp 13 100 200
13-1 dec 68 Lackskydd x
13-9 nov 72 Rostskyddsbehandling 145 x
13-10 sep 74 Rostskyddsbehandling 140 164 x
           
Grupp 14 100 200
14-1 sep 75 Rostskyddsbehandling x x
14-2 jan 77 Lagerunderhåll Rostskydd flänsar, skarvar x
14-7 apr 67 Rostskyddsbehandling 144 x
14-10 sep 74 Rostskyddsbehandling x
           
Grupp 16 100 200
16-2 maj 78 Smörjmedel till mekanisk styrväxel x
16-4 aug 83 Motorolja x
16-6 sep 85 Volym motorolja D24 x
           
Grupp 17 100 200
17-4 nov 78 Garantiservice x
17-22 maj 82 Bytesintervall absorbtionsplatta motorgas x
17-23 aug 82 Garantiservice 1983 x
17-24 aug 82 Leveransservice 1983 x
17-28 aug 83 Leveransservice 1984  Garantiservice 1984 x
17-31 mar 85 Avgasrenare av engångstyp x
17-32 apr 85 Varmstartventil förgasare B200K x
17-33 aug 85 Service B230F x
17-35 jan 86 svart avgasrök D24 x
           
Grupp 18 100 200
18-1 maj 78 Rostskyddsbehandling med standardutrustning x x
18-3 maj 79 Nedfall på lack x
18-6 jul 86 Inspektion av rostskydd x
           
Grupp 20 100 200
2-B30A Måttskiss B30A x
20-1A sep 71 Specifikationer motorer i produktion x
20-1B nov 69 Specifikationer motorer sluttillverkade efter 1950 x
20-1 mar 75 Specifikationsändringar av motor B21A x
20-2 maj 62 oljeförbrukning x
20-2 sep 75 CO-värden x x
20-3 maj 62 Utbytesmotor x
20-3 jun 76 Reparation av gängor x x
20-4 jun 76 oktantalsanpassning B20, B21, B27, B30 x x
20-5 feb 67 Motorupphängning 144 x
20-6 sep 70 Motorutförande B18 x
20-6 nov 76 Detaljnummer Motor B19, B21 x
20-7 sep 69 Motor B18B x
20-8 nov 67 Tändstift B18B x
20-9 feb 68 Motor B18 x
20-10 sep 69 oktantalsanpassning B20, B30 x
20-10 nov 78 Motor B23E x
20-11 okt 69 Motorbyte x
20-12 nov 69 Motor B20E x
20-13 sep 70 Motorutförande B20 B30 x
20-14 sep 70 Utbytesmotor x
20-14 aug 79 Specifikationer Motor 1980 x
20-15 sep 72 Oktantalsanpassning B20 B30 x
20-16 jun 74 Oktantalsanpassning B20 B30 x
20-18 jun 83 Ändrat motorutf B23F med manuell växellåda x
20-19 aug 83 Identifiering cylinderhuvud D24 x
           
Grupp 21 100 200
21-2 jan 75 Oljetrågspackning B20 B21 B30 x x
21-3 jun 75 Värden för kontroll av kamaxelinställning B27 x
21-4 jun 75 ljud från ventilmekanismen B21 x
21-8 maj 76 kuggrem B21 x
21-10 jan 69 Cylinderlockspackning B20A x
21-11 jun 69 Kolv B20, B30 x
21-12 jun 69 Oljefälla B20 x
21-13 jun 69 Vevaxel B18, B20, B30 x
21-13 nov 77 Ventilsystem B19/21 x
21-14 jul 69 Montering av tändfördelardrev B20B x
21-15 mar 71 Cylinderlockspackning B30 x
21-15 apr 78 Ventilsystem B19/21 x
21-16 nov 69 Cylinderblock B20E, B30A x
21-16 jul 78 Motorkropp B19/21 x
21-17 mar 70 Ventilfjädrar B20, B30 x
21-18 sep 70 Cylinderblock B20A, B20B, B20D x
21-19 feb 71 Nippel för vevhusventilation B20, B30 x
21-20 feb 71 Packning för transmissionskåpa B30 x
21-21 feb 71 Kolv B20, B30 x
21-22 apr 71 Oljeläckage B20, B30 x
21-23 nov 74 Kompressionsmätning B20, B21, B30, B27 x x
21-24 nov 71 Remskiva B20E, B20F x
21-25 nov 71 Cylinderlock B20, B30 x
21-26 aug 73 Cylinderblock och kolv B20, B30 x
21-26 aug 79 oljesump B17 B19 B21 B23 x
21-27 jan 72 cylinderlockspackning B20A x
21-28 feb 72 Kamaxel B30A x
21-28 okt 79 ventilsäten inlopp B17 B19 B21 B23 x
21-29 aug 72 Svänghjul B20, B30 x
21-30 dec 72 Cylinderlock och -packning B20A x
21-30 sep 80 vipparmar kamaxel B27 B28 x
21-31 maj 73 Oljeläckage från bakre vevaxeltätning B20 x
21-32 okt 73 Ventiljustering x
21-33 mar 74 Vevrörelse B20 x
21-34 apr 74 Modifierad kolv B20, B30 x
21-35 sep 74 Oljetrågspackning B20, B21, B30 x x
21-38 mar 82 kedjespännare och kedjedämpare B27 B28 x
21-43 aug 83 ventilfjädrar och ventilbrickor B17-23 x
21-44 maj 82 Ventilskafttätning x
21-45 sep 82 Nytt utförande av axiallagring på vevaxel D24 x
21-47 maj 82 nytt utförande på ventiler D24 x
21-49 aug 83 givare/kontakter  x
21-51 dec 82 transmission B17-23 x
21-55 nov 83 byte O-ring kylvätskepump vid kuggremsbyte D24 x
21-61 jan 85 cylinderhuvud borttagning B200/230 x
21-62 jan 85 transmissionsrem byte B200/B230 x
21-63 sep 85 cylinderhuvudbult diesel x
21-64 jun 85 ny cylinderhuvudpackning och nytt åtdragningsmoment  x
21-65 sep 85 kompressionstryck x
21-66 dec 85 virvelkammare diesel x
21-68 maj 86 cylinderhuvudpackning D20-24 x
21-69 jun 86 Ny tändningsmarkering på nedre transmissionskåpan B200/B230 x
21-70 feb 87 Asbestfri ventilkåpspackning B200/B230 x
21-72 sep 87 Vevaxel B200/B230 x
21-74 apr 88 Motorljud B200/B230 x
21-202 nov 88 Nytt kamaxeldrev B200/B230 x
21-203 maj 89 Frostplugg byte 4-cyl motorer x
21-205 aug 90 Vevstake för B200, B230 x
21-208 feb 92 Skador på medbringarplåtens indikeringsring x
21-209 maj 92 Kolvspel på använd motor x
21-210 feb 93 Vevaxeltätning bakre B17, B19, B21, B23, B200, B230 x
21-211 sep 93 Ny tätning för kamaxel och mellanaxel Motor B200-B230 x
21-213 nov 95 ny cylinderhuvudpackning D24 x
           
Grupp 22 100 200
22-1 jun 75 Oljefilter x x
22-2 sep 66 Demonteringsverktyg för oljerenare 144 x
22-3 feb 67 oljetryckslampa B18 x
22-4 jan 68 byte av oljerenare 140-serien högerstyrd med automatväxellåda x
22-5 nov 69 Oljepump B18 x
22-6 mar 70 Oljekylare B30A x
22-6 aug 79 Motorolja D20 D24 x
22-7 sep 72 Oljekylare B20, B30 x
22-8 jul 73 Oljekylare B20, B30 x
22-8 okt 83 oljetillsatser i motorolja Turbo-motorer x
22-9 jan 74 Oljefilter B30 x
22-11 dec 87 Syntetisk motorolja x
           
Grupp 23 100 200
23-1 feb 75 förgasare bränslenålar vakuumkolvfjädrar B20 B21 B30 x x
23-1 apr 86 pumpaxeltätning insprutningspump D20 D24 x
23-2 jul 75 förgasare Zenith-Stromberg B21A x
23-2 apr 86 tomgångsvarvtal D24 x
23-3 jul 75 slang till luftrenare B20A x
23-3 maj 86 hastighetsstyrd HC-begränsning B200K x
23-6 maj 76 bränsletank x x
23-6 aug 86 förgasare Solex-Cisac B230K x
23-7 aug 76 körbarhet B27A x
23-7 aug 86 installation av tryckdämpare x
23-8 sep 76 tomgångsinställning B27A 1977 x
23-13 jun 87 Anpassning av äldre motorer till blyfri bensin x
23-14 okt 87 Byte bränslefilter x
23-16 okt 65 Verktyg för renovering förgasare B18 x
23-17 okt 88 Mätning av bränsleförbrukning x
23-19 feb 67 förgasare B18B B18D x
23-20 feb 67 förgasare B18A x
23-21 okt 69 Förgasare bränslenålar x
23-22 dec 67 luftfilteranordning för vinter B18-motorer x
23-24 jan 68 Förgasare Zenith-Stromberg x
23-24 aug 78 CI-system insprutningsventiler B19E B21E B27E x
23-25 apr 68 filter med förvärmningsanordning B18B x
23-26 sep 68 förgasare x
23-26 jul 79 Byte av Bränsletank 74-78 x x
23-27 jul 69 luftrenare B20A x
23-27 maj 79 flottörhusventilation 1979 års modell x
23-28 feb 69 förgasare Zenith-Stromberg B20B x
23-29 okt 69 förgasare B20B B30A x
23-29 maj 79 snabbtomgång x
23-31 jun 69 varmstartproblem B20A x
23-32 jul 69 tomgångsvarvtal x
23-34 okt 69 Förgasare B20, B30 x
23-35 okt 69 Förgasare B20A x
23-37 nov 69 Luftrenare B20A x
23-38 nov 69 Förgasare Zenith-Stromberg B20, B30 x
23-39 maj 70 Bestämmelser angående koloxidhalten x
23-39 sep 80 varnstartventil 1980 x
23-40 sep 70 Zenith-Stromberg Förgasare B20, B30 x
23-41 sep 70 förgasare SU-HIF 6  B20 x
23-42 sep 74 förgasare bränslenålar vakuumkolvfjädrar B20 B21 B30 x
23-44 jan 71 Justering av Zenith-Stromberg Förgasare B20, B30 x
23-45 jan 71 Gasreglage x
23-46 maj 71 Bränslemunstycke Zenith-Stromberg Förgasare B20, B30 x
23-47 sep 71 Zenith-Stromberg Förgasare B20, B30 x
23-48 jan 72 SU-förgasare B18B, B20B x
23-49 okt 71 Förgasare SU-HIF6 B20D, B20B x
23-51 nov 71 filter i bränsletank  x
23-52 nov 71 Förgasare SU-HIF6 B20D, B20B x
23-53 jun 72 Slang för flottörhusventilation SU-förgasare B20D, B20B x
23-54 nov 72 Spjällaxelbussningar Förgasare SU-HIF6 B20 x
23-55 nov 72 Förgasarflödning SU-HIF6 B20B, B20D x
23-56 aug 73 Avluftning för bränsletank x
23-57 sep 73 Flottörhusplugg Zenith-Stromberg Förgasare B20, B30 x
23-58 okt 73 Åtgärd mot eftergång B20B, B20D, B30A x
23-59 jan 74 Sänkning av oktantal för bensin x
23-60 feb 74 Returfjäder för gasspjäll förgasare SU-HIF6  x
23-61 feb 74 Kondensvatten i bränsle x
23-61 mar 82 bränsleslang kärvande bränslepump E/F motorer 1980- x
23-62 jun 74 SU-förgasare för B20A x
23-63 okt 74 Luftutjämning av bränsletank 1974-års modeller x
23-63 apr 82 D24 ändrat utförande  USA/Kanada 1982- x
23-64 okt 74 Förgasare B20A, B21A x x
23-64 maj 82 kontaktstycke luftmassemätare B21F LH-Jetronic x
23-65 okt 74 Bränsletank x x
23-65 jun 82 Bränsleledning insprutningsmotorer x
23-69 feb 83 extra luftfilter D24 x
23-70 feb 83 CI-system B21F 1981-1982 B21FT 1981- x
23-71 apr 83 kontaktstycke luftmassemätare B23F x
23-72 apr 83 nytt luftintag D24 x
23-73 jun 83 Förpump CI-system x
23-74 maj 83 tomgångssystem förgasarmotorer 1978- x
23-76 sep 83 förgasare Solex-Cisac B19K 1984 x
23-77 sep 83 CI-system B21FT 1984 x
23-84 okt 84 Förgasare Solex-Cisac B200K x
23-87 apr 85 byte skyddsgaller till luftmassemätare B21F B21FT B23F x
23-92 aug 85 byte kabelmatta till bränslepump x
23-92 jan 86 Tankarmatur x
23-93 aug 85 bränslerenare diesel x
23-95 nov 85 svart avgasrök D24 x
23-97 nov 85 Byte plastskyddskåpa till insprutningsventil LH-Lambda B23F/FT x
23-200 maj 90 komplettering av servicemeddelande x
23-201 mar 88 Åtgärder för minskning av avgasutsläpp x
23-202 dec 88 Ångavskiljare B200K, B230K x
23-203 dec 88 plombering bränslemängdskruv diesel x
23-204 jun 89 Problem vid kallstart av B230F motor x
23-206 jan 95 byte av upphängning för elkylfläkt x
23-211 jun 90 Bränslesystem LH-Jetronic 2.4 Volvo System Tester x
23-212 mar 92 Tömning bränslesystem x
23-213 mar 93 Blyfritt bränsle 1975-1989 x
23-214X apr 93 Ändra i servicehandbok x
           
Grupp 24 100 200
24-1 jan 75 slanganslutningar för CI-bränsleinsprutningssystem x
24-2 okt 71 Gasreglage B20E x
24-2 mar 75 specifikationer för CI-system B21 B27 x
24-3 feb 72 Insprutningsdetaljer E-motorer x
24-4 okt 73 Bränsletryck B20E/F tom 1973, B30E/F x
24-5 aug 72 Klamma för ledningsmatta 164E x
24-5 maj 76 startsvårigheter insprutningsmotorer x
24-6 dec 72 Bränslepump x
24-6 maj 76 Motorstörningar Insprutningsmotorer B20E/F tom 1973, B30E/F x
24-7 dec 72 Startsvårigheter insprutningsmotorer x
24-7 maj 76 tillsatsluftslid 164E x
24-8 mar 73 Motorstörningar Insprutningsmotorer  x
24-8 maj 76 Spjällkontakt  x
24-9 jun 73 Slangbyte på insprutningsventiler B20E/F, B30E/F x
24-9 jun 76 insprutningsventiler med skyddshylsa x
24-10 okt 73 Tillsatsluftslid 164E x
24-10 jun 76 insprutningssystem CI 140 1974 x
24-11 okt 73 Spjällkontakt B20 E/F, B30 E/F x
24-12 dec 73 Spjäll och spjällkontakt B20 E/F, B30 E/F tom -73 x
24-13 feb 74 Insprutningsventiler med skyddshylsa x
24-13 nov 76 kontroll av styrtrycksventil x
24-14 mar 74 Insprutningssystem CI x
24-15 apr 74 Kärvande styrkolv i bränslemängdmätaren x
24-15 maj 77 CI-system x
24-17 sep 74 Bränsleslang CI-system x x
24-18 sep 74 Bränslepump 140 1974-års modell x
24-19 okt 74 Bränslefilter för CI bränsleinsprutningssystem x x
24-20 okt 74 Bränsletank 1974 x
24-101 jan 82 Altitude adjustments models 1968-1982 x x
           
Grupp 25 100 200
25-1 mar 75 Avgassystem x
25-2 apr 75 avgassystem samtliga vagnstyper och motorutföranden x x
25-3 aug 70 Grenrör B30A x
25-5 mar 76 Främre ljuddämpare B21A/E x
25-6 nov 77 Avgassystem 140 164 240 260  1974-1975 x x
25-18 sep 80 Pulsair-system x
25-19 sep 80 Avgasåterledning EGR  B21A B23A/E  Sverige, Australien x
25-21 mar 81 avgasutsug samtliga bilar x
25-23 sep 83 Turbokompressor B19, B21E/F Turbo x
25-26 okt 81 Turbo E/F x
25-27 nov 81 Dränerslang från oljefälla B17-23 1981- x
25-29 dec 81 vevhusventilationsslang B19/B21 E/F Turbo x
25-30 feb 82 tryckrör B19 B21 E/F Turbo x
25-31 apr 82 Turbokompressor B19, B21E/F Turbo x
25-32 apr 82 Turbokompressor B19, B21E/F Turbo x
25-33 jun 83 vevhusventilation B17-23 1981- x
25-35 aug 83 Lambda-sond system  B21FT 1984 x
25-36 sep 83 stag för turboaggregat B19ET, B21ET/FT x
25-37 mar 84 B23F ändrade motorutföranden x
25-40 nov 84 Fördröjningsventil för EGR B200K  x
25-42 mar 85 Förgasare Turbo x
25-44 nov 87 Eftermontering av avgasreningssystem katalysator B230A x
25-47 aug 86 Vattenkyld Turbo x
25-47 feb 87 Water-cooled turbocharger B21FT up to 1985 x
25-201 nov 88 Kontroll CO, F motorer x
25-202 apr 91 Spjällhus, spjällkontakt och gasreglage x
25-206 nov 92 Ändrad montering av EGR-vakuumregulator x
25-207 jan 93 Byte av presskruv på avgassystem x
25-208 mar 96 Avgasgrenrör för Turbomotorer x
           
Grupp 26 100 200
26-1 jun 75 läckage av kylvätska B27 x
26-2 mar 76 Drivrem B20 B30 x x
26-4 apr 76 efterdragning av fläktskruv B20 B21 x
26-5 jun 76 byte av vattenpump B20 B30 x
26-7 nov 68 Fläkt B18, B20 x
26-8 dec 68 Fläktrem B20A, B20B, B30A x
26-8 okt 77 Kylvätskepump B30 x
26-9 nov 68 Remskiva för vattenpump B20B x
26-9 okt 77 kylvätskepump B20 x x
26-10 feb 69 Kylsystem x
26-11 okt 69 Fläkt och fläktkåpa x
26-11 sep 78 kylarvätska x
26-12 mar 72 Provtryckning av kylsystem B20, B30 x
26-12 apr 79 kylvätskepump B17, B19, B21, B23 x
26-13 apr 71 Byte av vattenpump B20, B30 x
26-14 dec 71 Kylvätsketermostat x
26-15 dec 71 Fläkt B30 x
26-15 apr 80 kylvätska D20 D24 x
26-16 jan 74 Fläktrem x
26-22 feb 83 kylvätska typ C x
26-23 sep 81 kylvätskepump B17, B19, B21, B23 x
26-24 feb 82 Kylvätskepump eller tätningar byte x
26-26 sep 82 trycklock expansionstank D24 D20 x
26-30 mar 87 Rengöring kylsystem x
26-31 mar 87 Kontroll kylvätskepump B200, B230 x
26-201 mar 88 Ändrad fastsättning motorvärmare B200/230 x
26-202 jun 89 Kylvätskepump B200, B230 x
26-204 jan 93 ditsättning av termostat x
           
Grupp 27 100 200
27-1 jun 76 gasreglage x
27-4 maj 79 konstantfarthållare 262 Kupé x
27-6 sep 79 konstantfarthållare 1980 x
27-12 apr 86 konstantfarthållare x
27-13 mar 87 Byte chokereglage B230A x
27-201 okt 92 ändra i servicehandbok x
27-202 dec 92 Konstantfarthållare x
           
Grupp 28 100 200
28-201 aug 88 Tändsystem EZ 116 K B230F x
28-202 apr 90 Tändsystem EZ116K  x
28-204 apr 91 Volvo Mono-Tester Adapter för tändvinkel x
28-205 jan 93 Korrosionsskydd i kontaktstycken x
28-206 dec 95 Bränslesystem och styrenheter x
28-209 aug 93 Felsökning av tänd- och bränslesystem x
           
Grupp 29 100 200
29-1 dec 67 Skyddsplåt för motor P120-serien, 140-serien x
           
Grupp 31 100 200
31-1 jun 71 Batteri x
31-201 maj 92 Face-lift batteri x
           
Grupp 32 100 200
32-1 mar 75 laddningsregulator x
32-2 jan 68 Växelströmsgenerator x
32-3 jun 67 Växelströmsgenerator x
32-3 dec 75 generator 55A x
32-4 jan 68 Växelströmsgenerator x
32-4 maj 76 generator SEV-Marchal x
32-5 apr 69 Växelströmsgenerator 140-serien 1969 års modell x
32-6 nov 78 generator 1979 x
32-7 maj 71 Kilrem med remskivor B30 x
32-7 apr 79 strömförsörjning med elektronisk laddningsregulator x
32-8 aug 72 Generator B20E, B20F x
32-8 maj 79 laddningsregulator x
32-9 jun 74 Växelströmsgeneratorer x
32-15 feb 83 Laddningssystem 240/260 generator med påbyggd regulator x
32-18 jun 86 Batteriladdning dieslar x
           
Grupp 33 100 200
33-4 okt 83 Hitachi startmotor 240 med B23 motor x
           
Grupp 34 100 200
34-1 jan 66 Tändinställning x
34-2 jan 75 brytarlöst tändsystem x x
34-3 feb 75 tändstift B20 B21 B27 x x
34-4 sep 76 tändfördelare till B20 B30 tom -74 x
34-5 feb 77 misständning B27 x
34-6 mar 68 Tändstift B18 x
34-7 aug 68 Tändstift B18B x
34-8 aug 71 Tändfördelare x
34-9 dec 74 Tändstift B20, B21, B27, B30 x x
34-9 okt 78 tändstift 260-serien x
34-10 nov 71 Gnistförstärkare x
34-11 jan 72 Tändinställningslampor x
34-12 nov 72 Betr. Tändinställning B20F x
34-13 dec 72 Gnistförstärkare x
34-14 jan 73 Tändfördelare för B20F x
34-15 feb 74 Tändfördelare till B20, B30 tom -74 x
34-16 sep 74 Tändstift för B20E x
34-17 aug 82 Tändknack B23A 1981 och 1982 x
34-22 jun 83 ny styrenhet för tändsystem  B23F med manuell växellåda x
34-27 dec 84 Rättelser Tändsystem 240-260 1975-1984 x
34-28 mar 85 Byte hallgivare B21-23, B230F  Felsökn.schema Chrysler x
34-29 apr 85 Felsökning på tändsystem TZ 28 H x
34-30 maj 87 Tändsystem Rex C. Motor B230K x
34-31 feb 87 Tändsystem TZ 28 H x
34-32 feb 87 Kontroll av tändläge B200, B230 K/E, B230A x
           
Grupp 35 100 200
35-1 jan 75 dimbakljus 264 x
35-2 okt 69 Dimljus 164 x
35-2 jul 75 strålkastare 264 x
35-3 okt 70 Dimljus 142GL, 144GL x
35-3 dec 75 varselljus x
35-4 dec 70 Sidoblinkers x
35-5 okt 71 El-inkoppling av Volvo halogenstrålkastare x
35-6 feb 72 Dimljus 140GL 164 x
35-7 mar 72 Strålkastarinsatser x
35-8 jun 72 Montering av glödlampa för strålkastare x
35-9 nov 73 Belysning x
35-10 nov 73 Hjälpstrålkastare x
35-10 mar 85 Baklykta x
35-11 dec 74 Dimbakljus 264 x
35-11 apr 85 ny strålkastarjusterskruv x
35-13 mar 87 Hållare för extra bromsljus x
35-14 dec 87 Backljuslins, byte x
35-201 aug 89 Byte av motor till ljuslängdsreglering  x
35-202 sep 90 Baklyktor x
35-203 nov 91 Borttagning av sidoblinklykta x
           
Grupp 36 100 200
36-1 jan 75 handskfacksbelysning x
36-3 maj 75 vindrutetorkare x x
36-4 mar 67 Signalhornskontakt x
36-4 jun 75 strålkastartorkare x
36-5 nov 68 Vindrutetorkare x
36-5 maj 76 strålkastartorkare x
36-6 jun 69 Vindrutespolare x
36-7 apr 69 Dörrkontakt x
36-7 jun 76 backljus BW35 x
36-8 jun 70 Vindrutespolare x
36-9 maj 71 Körvisaromkopplare x
36-9 sep 77 startsvårigheter i värme x
36-10 okt 71 Halvljuskontroll istället för ljuskontroll x
36-11 okt 71 Vindrutetorkare x
36-12 feb 72 Bältespåminnare x
36-13 okt 73 Kontrollampa bilbälte x
36-14 nov 73 Körriktningsvisare x
36-15 sep 74 Backljus BW35 x
36-16 sep 74 Handskfacksbelysning x
36-17 sep 74 Clips för panelströmställare x x
36-17 jun 79 Reläplacering fördröjningsrelä x
36-24 dec 81 Felsökning på strålkastartorkare x
36-36 okt 84 Bakrutetorkare 245/265 1975-1983 x
36-37 mar 85 Ny glödtrådsvakt x
36-201 nov 88 Felsökning tjuvlarm x
36-202 okt 89 Volvo Guard stöldlarm, ändrad inkoppling x
36-203 feb 90 Volvo Guard stöldlarm, ändrad inkoppling 1990- x
36-204 sep 92 Jordning av vindrutetorkarmotor x
36-205 jun 93 Volvo stöldlarm, nymontering och byte av magnetbrytare x
           
Grupp 37 100 200
37-1 apr 67 Elektriska ledningar 144 x
37-1 apr 75 säkringar x
37-2 nov 68 Skyddslist för stegrelä x
37-4 mar 71 kopplingsschema 142 144 1970 x
37-4 mar 81 Skarvledningar med runda stift och hylsor x
37-5 mar 71 kopplingsschema 145 1970 x
37-5 maj 81 Specialverktyg för ledningar och ledningsskor x
37-6 mar 71 Kopplingsschema 164 70-71 x
37-7 mar 71 Kopplingsschema 142, 144 1971 x
37-8 mar 71 kopplingsschema 142GL 144GL 1971 x
37-9 mar 71 kopplingsschema 145 1971 x
37-9 apr 86 Säkring nr 11 x
37-10 feb 74 Elektriska anslutningar x
37-10 jan 88 Kontaktdon till elektronisk hastighetsmätare x
37-11 feb 88 Kabelmatta Chrysler tändsystem x
37-201 jun 89 Tätning av kontaktdon x
37-202 okt 90 Kabelgenomföring x
37-203 sep 92 Tät skarvhylsa x
37-204 apr 94 Mätning av spänningsfall över jordförband x
37-207 feb 96 ny ledningssko som reservdel x
           
Grupp 38 100 200
38-1 apr 70 Spänningsstabilisator x
38-1 jun 75 vägmätare Yazaki x x
38-1 dec 82 Felvisning på yttertemperaturmätare x
38-2 jul 75 bränslemätare 140 164 -74, 240 260 x x
38-3 dec 70 Hastighetsmätarvajer x
38-3 aug 75 hastighetsmätare x
38-5 mar 72 Hastighetsmätare x
38-5 mar 76 Instrument x x
38-6 mar 74 Kombinationsinstrument x
38-6 okt 76 hastighetsmätarväxlar x x
38-11 aug 78 hastighetsmätardrivning B21F/M46 x
38-12 okt 78 klocka x
38-16 maj 82 noggrann dragning av hastighetsmätarvajern x
38-21 okt 84 Temperaturgivare dieselmotorer x
38-23 sep 86 Rättelse i monteringsanvisning x
38-201 mar 88 Bränslenivåvisning x
38-202 okt 89 Plombering av kontakt till hastighetsmätaren x
38-203 maj 94 Om temperaturmätaren för kylvätska visar fel  86- x
           
Grupp 39 100 200
39-1 dec 83 Kopplingsschema 1979 x
39-2 apr 79 radioavstörning 1979 års modell B19A B21A  x
39-3 sep 79 Kopplingsschema 1980 x
39-4 aug 80 Kopplingsschema 1981 x
39-7 okt 81 Kopplingsschema 1982 x
39-9 sep 82 Kopplingsschema 1983 x
39-10 okt 83 Kopplingsschema 1984 x
39-10 mar 87 Felsökning tjuvlarm Watchdog x
39-13 okt 84 Kopplingsschema 1985 x
39-15 apr 85 Ny motordriven antenn med högre driftsäkerhet x
39-201 nov 88 Rättelse kopplingsschemabok 240 1989 x
39-202 feb 90 Stöldskyddskodad bilradio x
39-203 dec 90 Rätt inkoppling av radioförstärkare x
39-203 sep 93 om temperaturmätaren för kylvätska visar fel 86- x
39-204 apr 91 Nedre radiofack x
39-205 maj 91 Radioapparater, om "WB" eller "AS" knapparna fastnar x
39-207 jul 91 Felkoder hos CD-växlare x
39-208 aug 92 Nytt elsystem 1993 x
39-209 sep 92 Högtalargaller hatthylla x
39-211 jul 93 Radiostörningar av typ generatorvin vid bandlyssning x
39-212 jul 93 Åtgärder vid felfunktion på elantenn x
           
Grupp 40 100 200
M41 Genomskärningsritning M41 x
M400 Genomskärningsritning M400 x
M410 Genomskärningsritning M410 x
bak144 mar 67 genomskärningsritning Bakaxelupphängning, 144 x x
bak1030 jan 68 genomskärningsritning Bakaxel Spicer 1030, 140-serien x x
bak1031 genomskärningsritning Bakaxel 1031 x x
40-1 maj 76 Kraftöverföring B20A  B21A x x
           
Grupp 41 100 200
41-1 feb 75 Koppling 140 x
41-2 feb 75 kopplingsreglage x x
41-3 jun 75 lamell x
41-4 aug 75 lamell x
41-5 sep 75 koppling x
41-7 feb 68 koppling x
41-8 sep 68 Koppling 164 x
41-9 feb 69 koppling 140H x
41-10 jul 69 Koppling 140 x
41-10 apr 77 koppling M41, M50/M51 x
41-11 jul 70 Kopplingsreglage 164H x
41-12 feb 71 koppling 140H x
41-13 dec 71 Koppling 140 x
41-14 jan 72 Koppling 140 x
41-15 mar 72 Koppling 140 x
41-16 feb 73 Koppling 140 x
41-17 sep 73 Kopplingsreglage 140 x
41-18 nov 73 Koppling 140 x
41-18 maj 82 smörjning av splines manuell växellåda kardanaxel x
41-20 jun 82 beläggmaterial för lamell x
41-24 apr 84 Kopplingsreglage x
41-27 feb 85 Smörjning av kopplingsreglage x
41-30 dec 86 Justering av kopplingsvajer x
41-31 okt 86 Ljud kopplingspedal x
41-201 dec 89 Tryckplatta, typ låglyft x
41-202 dec 91 Smörjfritt lamellnav och urkopplingslager x
           
Grupp 43 100 200
43-2 jan 75 växellåda M40 M41 x x
43-3 feb 75 växellåda M40 M41 x
43-4 jul 75 växellåda M40 x
43-5 jan 76 växellåda M45 M46 x
43-6 dec 75 överväxel x
43-7 feb 76 överväxel typ J x
43-8 apr 76 Växellåda 140, 164 1974 års modell x
43-9 jun 76 växellåda M40 x
43-10 jun 76 växellåda M45 M46 x
43-11 jul 76 kopplingskåpa M46/B21 x
43-12 okt 77 växellåda M46 x
43-15 apr 68 växellåda M30-40 x
43-17 okt 68 Överväxel typ J x
43-19 feb 69 Växellåda M400/M410 x
43-20 apr 69 Växellåda M40 x
43-20 apr 78 växellåda M45 x
43-21 sep 69 Växellåda M410 x
43-22 apr 71 Växellåda M400/M410 x
43-23 sep 71 Överväxel M41/M410 x
43-24 feb 72 Växellåda M400 x
43-25 apr 72 Överväxel typ J x
43-26 apr 72 Växellåda M400/M410 x
43AT-26 maj 82 automatväxellåda byte x
43-27 okt 72 Växellåda 140 -1972, 164, 1800 E/ES x
43-28 nov 72 Växellåda 140, 164 x
43-29 feb 73 Överväxel 140, 164, 1800 E/ES x
43-30 apr 73 Överväxel 140 med B20B/F, 1800 med B20F x
43-31 apr 73 Växellåda M40/M41 x
43-32 jan 74 Växellåda M40/M41 x
43-33 jun 74 växellåda 1974 års modell x
43-34 sep 74 Överväxel typ J x
43-35 sep 74 Överväxel x
43-36 sep 74 Växellåda 240 x
43-36 dec 78 Växellåda M45/M46 med aluminiumhus M45R x
43-44 mar 79 Växellådor M45/M46 x
43-45 apr 79 automatväxellåda BW55 x
43-47 maj 79 växellåda M45 M46 x
43-48 nov 79 dragstång, spärrhylsa för växelspak M45 M46 M45R x
43MT-60 nov 82 reducerventil till överväxel typ J x
43AT-62 aug 82 Startspärrkontakt BW35 x x
43-63 aug 82 synkronisering av tvåans växel  M45 M46 x
43-66 nov 82 synkroniseringsnav manuell växellåda M45 M46 x
43MT-69 feb 83 Fördröjd inkoppling av överväxeln på 240, 260 x
43-72 jun 83 Kontroll av frihjul och kolv BW55, AW55, AW70, AW71 x
43MT-73 sep 83 Reducerventil till överväxel typ J x
43MT-74 jul 83 tätningsringen bakre gaveln M47 x
43MT-75 okt 83 dämpare ny medbringarmutter M47 x
43-76 nov 83 automatväxellåda BW55 kontrollsystem x
43-78 jan 84 automatväxellåda AW55, 70, 71 Övre bakre ventilhus x
43-83 mar 85 Fördröjd inkoppling AW70/71 x
43-84 mar 85 Dämpare i manuella växellådor x
43-MT85 jun 85 Nållager, justermellanlägg i manuella växellådor x
43-MT86 aug 85 Kolvar i överväxel typ J x
43-89 aug 85 Växellåda M47 II Renovering x
43-90 dec 85 Växlingssvårigheter manuella växellådor x
43-92 jul 86 Gummibussningar i växelspak, manuell växellåda x
43-93 jun 89 Korrekt ditsättning av låsringar på manuella växellådor x
43-MT95 dec 86 Ljud i manuella växellådor med dämpare x
43-96 mar 87 Överväxel typ J/P hybrid B230E/F x
43-97 maj 87 Ökad oljenivå i växellåda M47 x
43-98 sep 87 Asbestfria belägg överväxel x
43-201 jun 89 Smörjning av rullager vid renovering av manuell växellåda x
43-202 jul 89 Renovering av överväxel typ J och J/P x
43-204 jul 90 Automatiska växellådor x
43-205 aug 90 Automatväxellåda, p-lägesspärr x
43-206 aug 92 Vajer till nyckelspärr x
           
Grupp 44 100 200
44-1 feb 75 automatväxellåda BW35 x x
44-3 jun 75 automatväxellåda BW35 x
44-4 maj 67 automatisk växellåda BW35 x
44-4 apr 76 automatväxellåda BW35 x
44-5 mar 69 automatisk växellåda BW35 x
44-6 dec 67 automatisk växellåda BW35 x
44-6 okt 75 automatväxellåda BW55 x
44-7 feb 68 automatisk växellåda BW35 x
44-8 apr 68 automatisk växellåda BW35 x
44-9 apr 68 automatisk växellåda BW35 x
44-9 apr 76 automatväxellåda BW35 x
44-10 jul 69 Automatisk växellåda BW35 x
44-10 apr 76 automatväxellåda BW55 x
44-11 apr 69 automatisk växellåda BW35 145 x
44-11 maj 76 Automatväxellåda BW55 x
44-12 apr 69 automatväxellåda 164 x
44-13 mar 70 Automatisk växellåda BW35 x
44-13 jul 76 automatväxellåda BW55 x
44-14 jul 69 automatisk växellåda BW35 x
44-14 sep 76 automatväxellåda BW35 BW55 x
44-15 okt 69 Automatisk växellåda BW35 x
44-16 nov 69 Automatisk växellåda BW35 x
44-17 mar 70 Automatisk växellåda BW35 x
44-18 sep 70 Automatiska växellådor BW35 x
44-20 dec 71 Automatisk växellåda BW35 x
44-21 dec 71 Automatisk växellåda 140, 164 1972 års modell x
44-22 dec 71 Automatiska växellådor BW35 x
44-22 sep 77 automatväxellåda BW55 för B27 x
44-23 jan 72 Automatisk växellåda 164E x
44-23 sep 77 automatväxellåda BW35 x
44-24 dec 72 Automatisk växellåda BW35 x
44-25 mar 72 Automatisk växellåda 164E x
44-26 jun 72 Automatisk växellåda x
44-27 aug 72 Automatisk växellåda BW35 x
44-28 okt 72 Automatväxellåda BW35 x
44-29 okt 72 Automatväxellåda BW35 x
44-30 nov 72 Automatväxellåda BW35 x
44-31 dec 72 Automatiska växellådor BW35 x
44-32 dec 72 Automatväxellåda BW35 x
44-33 apr 73 Automatisk växellåda BW35 x
44-34 apr 73 Automatisk växellåda 164E x
44-35 jul 73 Automatväxellåda 140 x
44-36 nov 73 Automatväxellåda BW35 x
44-37 nov 73 Automatiska växellådor 140-serien B20E/F 1974 års modell x
44-38 jan 74 Automatväxellåda 140-serien 164 1974 års modell x
44-39 feb 74 Automatisk växellåda BW35 x
44-40 apr 74 Automatisk växellåda BW35 x
44-41 apr 74 Automatiska växellådor 140 164 x
44-42 aug 74 Automatisk växellåda BW35 x
44-43 aug 74 Automatisk växellåda BW35 x
44-44 dec 74 Automatväxellåda x x
           
Grupp 45 100 200
45-1 mar 75 kardanaxlar storlek 1140 x
45-2 apr 76 specialverktyg för kardanknutar 9995018 9995019 x
45-3 sep 67 kardanaxel x
45-4 aug 72 Kardanaxel 140 x
45-5 feb 73 Kardanaxel 140 x
45-6 feb 74 Specialverktyg för kardanknutar 9995018 9995019 x
45-7 sep 74 Kardanaxlar 140 x
45-11 jan 87 Kardanknut i gummi x
           
Grupp 46 100 200
46-2 apr 75 bakaxel 240 med B21 x
46-3 nov 75 bakaxel x
46-4 okt 75 bakaxel 1030 och 1031 x
46-5 jun 76 bakaxlar x
46-8 jan 77 bakväxel 1976 års modeller x
46-14 dec 66 bakaxel x
46-18 jan 68 bakaxel x
46-20 feb 69 Bakaxel med differentialbroms (Anti-spinn) x
46-21 apr 69 bakaxel 164 x
46-22 nov 69 Bakaxel x
46-23 dec 69 Bakaxel x
46-24 apr 70 Bakaxel x
46-25 nov 71 Bakväxel x
46-26 feb 73 Bakaxel x
46-27 dec 72 Bakaxel x
46-28 feb 73 Bakaxel x
46-29 apr 74 Bakväxel x
46-30 nov 74 Bakaxel x
46-31 feb 84 kompressionshylsa bakaxel x
46-32 apr 84 bakaxel med antispinn x
46-201 jun 89 Kontrollmoment differentialbromsar x
46-202 jan 92 Ompackning av bakaxellock x
46-203 jan 93 Ny pinjong för bakaxel x
           
Grupp 50 100 200
50-4 nov 71 Bromssystem skivbromsar x
50-5 jun 67 bromssystem x
           
Grupp 51 100 200
51-10 mar 69 bakhjulsbroms x
51-11 sep 69 bromsskivor x
51-12 feb 70 bromsok 145 x
51-13 sep 70 bromsskiva x
51-14 mar 71 bromsok x
51-14 dec 87 bromsklotsar x
51-15 aug 71 bromsok 140 x
51-16 mar 72 bromsok 145 x
51-16 mar 85 bromsoljud från bakbromsarna x
51-17 apr 72 bromsbelägg x
51-18 aug 72 bakhjulsbroms 140, 164 tid utf x
51-19 okt 72 bakhjulsbroms x
51-20 feb 73 bromsskivor x
51-21 maj 73 bromsok x
51-201 dec 90 ny bromsvätska x
51-202 mar 93 bromsbelägg x
           
Grupp 52 100 200
52-2 jun 76 hydrauliskt fotbromssystem x
52-3 jun 76 bromssystem 140 x
52-7 apr 67 hydrauliskt bromssystem 144 x
52-8 maj 67 hydrauliskt fotbromssystem 144 x
52-9 dec 67 bromssystem 140-serien x
52-10 maj 68 bromsok med asb-anordning x
52-11 sep 70 bromssystem x
52-12 nov 70 bromssystem 140 x
52-13 mar 71 bromssystem x
52-13 jun 82 vakuumtank samt bromsbelägg DB836 till 240 diesel x
52-14 feb 72 bromssystem x
52-14 apr 85 bromsvarningsventilen x
52-15 nov 71 hydraulisk broms 140 x
52-15 jun 84 ny bromshuvudcylinder x
52-16 jun 72 bromssystem 140 x
52-17 nov 72 bromssystem 164 x
52-18 feb 73 hydrauliskt fotbromssystem x
52-19 sep 73 bromssystem 140 x
           
Grupp 54 100 200
54-1 mar 76 servocylinder 140 x
54-2 apr 76 vakuumpump B20F B21F B27F B30F x x
           
Grupp 55 100 200
55-1 okt 75 parkeringsbroms x x
55-2 maj 67 parkeringsbroms 144 x
55-2 aug 76 parkeringsbroms x
55-3 jan 68 parkeringsbroms 142 144 x
55-4 aug 68 handbroms 140-serien x
55-6 mar 69 parkeringsbroms x
55-7 jan 70 parkeringsbroms 140-serien x
55-8 apr 70 parkeringsbroms x
55-9 nov 70 parkeringsbroms x
           
Grupp 57 100 200
57-1 dec 71 släpvagnsbromssystem x
           
Grupp 59 100 200
59-201 jul 91 felsökningshjälp ABS x
59-202 mar 93 ändrad placering av styrenhet för ABS x
           
Grupp 60 100 200
fram144 genomskärningsritning Framaxel 144 x
60-1 nov 69 hjulinställning x
60-1 jan 75 hjulinställning x
60-2 dec 70 hjulvinklar 164 x
60-3 okt 71 hjulinställning x
60-4 jan 78 styrstagsgängor x
60-5 nov 73 hjulinställning x
60-5 aug 78 hjulinställning x
60-6 nov 74 hjulinställning x
60-7 sep 84 hjulinställning x
           
Grupp 61 100 200
61-1 apr 78 länkarmsbussning x
61-2 aug 78 fjäderben x
61-4 mar 82 kulleder x
61-5 okt 82 bakre länkarmsbussningarna x
           
Grupp 62 100 200
62-1 jan 75 kulled fjäderben x
62-3 jun 76 övre länkarm 164 x
62-4 jun 76 framvagn 140 x
62-6 feb 77 rattvibrationer vid bromsning x
62-7 mar 77 fjäderben och kulledsfäste x
62-17 nov 69 kulleder x
62-18 feb 69 framvagn 140 x
62-20 maj 69 framvagn 140 x
62-21 sep 69 nedre länkarm x
62-22 apr 70 framvagn 140 x
62-23 jan 71 framvagn x
62-24 nov 71 framvagn 140 x
62-25 nov 73 övre länkarm 164 x
62-26 dec 74 kulled fjäderben x
           
Grupp 64 100 200
64-1 feb 75 styrväxel x
64-2 feb 75 styrning 264 x
64-3 maj 76 styrinrättning x
64-4 mar 76 servostyrning x
64-5 jun 76 servostyrning 164 x
64-6 jun 76 styr- och parallellstag x
64-7 aug 76 servopump B21 x
64-8 apr 77 ratt x
64-9 apr 69 styrinrättning 140 x
64-9 nov 76 styrväxel mekanisk typ ZF x
64-10 maj 69 styrinrättning 164 x
64-10 jun 77 rattaxel x
64-11 feb 70 servopump 164 x
64-11 okt 77 tryckslang för servostyrning x
64-12 mar 78 styrväxel cam gear mekanisk x
64-13 aug 72 styrinrättning 140 x
64-14 nov 72 styrinrättning 140 164 x
64-15 jan 73 servostyrning x
64-16 mar 73 kulleder x
64-17 nov 73 servostyrning 140 x
64-18 apr 79 servostyrning x
64-19 jan 79 rattaxel x
64-27 mar 80 cam gear servostyrväxel med aluminiumhus x
64-31 maj 82 styrservopump 240 4-cyl samt diesel x
64-32 feb 83 ny typ av ZF servostyrväxel med delat ventilhus   USA/Canada x
64-34 jan 84 stöldskydd för rattlås x
64-35 mar 86 servostyrväxel cam gear x
64-37 aug 84 cam gear servostyrväxel 240, 265 högerstyrd x
64-38 dec 84 saginaws nya styrservopump till motor B200 och B230 x
64-40 mar 85 ny övre styrkolonn momentbegränsad x
64-41 sep 85 ny styrservopump fabrikat Saginaw TC x
64-42 nov 86 servostyrning syntetisk ATF-olja x
64-43 jul 86 kontroll av servobalans och pumptryck B200/B230 x
64-44 sep 86 ny cam gear servostyrväxel x
           
Grupp 65 100 200
65-1 aug 84 bakre bärarmsbussning x
65-2 okt 85 bussning momentstag x
           
Grupp 70 100 200
70-1 feb 78 åtdragningsmoment bakhjulsupphängning x
           
Grupp 72 100 200
72-1 maj 85 fjäderbenstallrik x
           
Grupp 73 100 200
73-1 maj 75 fjädersäte x
73-3 jun 69 bärstagsinfästning x
73-4 sep 70 bakfjädrar x
73-5 jul 68 bakaxelfjädring x
73-5 dec 70 fjädring 145 x
73-6 maj 71 framfjäder 140 x
           
Grupp 76 100 200
76-1 jun 76 främre stötdämpare x
76-3 okt 77 stötdämpare 264 265 x
76-4 okt 77 bärarmsbussning 1978 års modell x
76-5 jul 68 bakaxelfjädring 142 144 x
76-5 aug 79 stötdämpare x
76-6 mar 69 stötdämpare 142 144 164 x
76-6 maj 80 nivåreglerande stötdämpare x
76-7 jan 70 bakre stötdämpare x
76-8 dec 71 stötdämpare x
76-8 aug 85 gummibälgen på nivomat stötdämpare x
76-10 feb 72 stötdämpare 142 144 x
76-11 sep 72 stötdämpare x
76-12 okt 73 bakre stötdämpare x
76-13 apr 74 främre stötdämpare x
76-201 dec 91 nivåreglerande stötdämpare x
76-202 aug 93 infästning krängningshämmare x
           
Grupp 77 100 200
77-1 jan 75 hjul x x
77-2 jan 75 vinterdäck x
77-3 maj 69 hjulbalansering bakhjul x
77-4 sep 70 hjul x
77-4 nov 75 hjulbalansering x
77-5 jun 72 nav x
77-6 dec 74 hjul x x
77-7 dec 74 vinterdäck x
77-7 mar 77 hjulbult x x
77-10 sep 78 framhjulsnav x
77-11 jan 79 hjulbalansering x
77-16 nov 83 kronmutter för framhjulslager x
77-17 nov 84 balanseringsvikter till aluminium- och stålfälgar x
77-19 jan 83 märkning av aluminiumfälgar x
77-20 jul 83 radial- och sidkast på fälgar x
77-26 dec 85 styrtapp för hjulmontering x
77-27 dec 85 rattvibrationer x
77-28 jun 86 yttre framhjulslager x
           
Grupp 80 100 200
80-2 dec 69 lackering kodmärkning x
80-2 feb 75 metalliclack 1975 års modeller x x
80-3 jul 75 kaross skarvar x x
80-5 jan 67 lackering x
80-6 apr 76 karosseri golvritningar 140  1972-1974 x
80-11 okt 67 karosseri 144 x
80-13 mar 68 karosseri 140-serien x
80-14 mar 68 karosseri 140-serien x
80-15 mar 68 karosseri 140-serien x
80-16 mar 68 karosseri 140-serien x
80-17 okt 68 karosseri 140-serien x
80-18 jan 69 karosseri 140-serien x
80-19 jan 69 karosseri 140-serien x
80-19 feb 83 reparationsarbeten för aluminium x
80-20 jan 69 karosseri 140-serien x
80-21 jan 89 spackling av förzinkad plåt x
80-21 jan 69 karosseri 140-serien x
80-22 aug 69 lackering metallic x
80-22 jul 87 nytt karosserilim x
80-23 okt 69 karosseri 140-serien x
80-23 nov 87 vattenbaserad silvermetallic x
80-24 dec 70 typ- och chassinummer x
80-25 dec 71 bättringslack x
80-26 mar 73 lackering metallic x
80-27 apr 73 Lackering kodbeteckning  x
80-28 okt 74 karosseri golvritningar 164  1972-1974 x
80-29 nov 74 karosseri golvritningar 140  1972-1974 x
80-30 nov 74 karosserimått x
80-201 dec 88 ändrade färgkoder x
80-202 feb 90 kemiska produkter x
80-203 feb 90 vattenavtätning vid tillbehörsmontering x
80-204 apr 90 underredsbehandling x
           
Grupp 81 100 200
81-00 apr 90 Benämning i servicehandbok x
81-7 sep 78 bakruteram x x
81-13 jul 85 byte tätningslist dörrbåge x
81-15 jun 86 sprutschema rostskyddsbehandling x
81-30 aug 68 skarvning av karosseridetaljer x
81-31 okt 68 karosseri 140-serien x
81-32 nov 68 instrumentbräda 140 x
81-33 jan 69 Takplåt byte x
81-35 mar 69 karosseri x
81-36 maj 69 övre och undre bakstycken 142 144 x
81-37 jul 69 karosseri x
81-38 okt 69 sidobalk 140 x
81-39 jan 73 bakre inre hjulhus x
81-201 sep 89 korrosion i golvplåt sistresare och bottensvällare x
81-202 dec 89 flyttad fjäderbensinfästning x
81-203 feb 90 flyttad fjäderbensinfästning  rättelse x
81-204 apr 90 lacker/kemikalier x
81-205 maj 92 dekortejp x
81-206 okt 90 volvo body aligner x
81-207 dec 92 byte bakre golv 240 5-dörrars x
81-208 mar 94 anpassning av bottenplåt x
           
Grupp 82 100 200
82-1 maj 75 motorhuv x
82-2 apr 76 hylsa för kylargaller x
82-5 jun 68 huvreglage x
82-6 okt 78 innerskärm av plast x
82-8 maj 69 bakskärm 142 144 x
82-9 maj 69 bakskärm 145 x
82-10 jun 69 framskärm 140-serien x
82-11 feb 71 Framskärmar 140 x
82-12 dec 73 hylsa för kylargaller x
           
Grupp 83 100 200
83-1 jul 75 dörrgångjärn x x
83-6 mar 67 hissvev x
83-6 feb 77 kärvande fönsterhissar x x
83-7 maj 67 gångjärn baklucka x
83-11 jul 69 karosseri 140-serien x
83-14 jun 69 karosseri 140-serien x
83-15 mar 69 gasfjäder baklucka 145 x
83-16 sep 69 bagagelucka 164 x
83-17 sep 69 bagagelucka 140 x
83-18 maj 70 baklucka 145 NT x
83-19 feb 71 hissvev x
83-20 feb 71 plastbaklucka 145 express x
83-21 feb 71 taklucka x
83-22 feb 84 smörjning av yttre dörrlås x
83-27 okt 81 byte av hissruta eller skena i dörrar x
83-34 maj 84 taklucka x x
83-35 jun 85 yttre dörrhandtag x x
83-36 sep 85 avrinningsplast sidodörrar x
83-37 jan 86 nytt bakluckelås 5-dörrars x
83-201 jul 88 taklucka x x
83-201 aug 89 Sunroof 200 all x
83-202 mar 92 Tätningslist taklucka x
83-202 nov 91 Sunroof weatherstrip 244 all x
83-203 jan 93 taklucka vattenläckage x x
           
Grupp 84 100 200
84-1 jul 75 tätningslist framdörrar x
84-2 jul 75 ljudisolering 140 x
84-4 dec 67 emblem för motorhuv x
84-4 jul 78 tröskelskydd x
84-5 feb 69 limning av ledtapp för ventilationsruta x
84-6 apr 69 eluppvärmd bakruta  x
84-7 jan 69 montering av prydnadslister med plastclips x
84-8 maj 69 ventilationsfönster x
84-9 okt 69 limmad vindruta  x
84-10 jul 69 dörrbackspegel x
84-11 okt 69 ventilationsruta x
84-12 dec 69 montering dörrutor x
84-13 mar 70 skraplist sidodörr x
84-14 jun 74 tätningslist framdörrar x
84-14 maj 82 clips bred prydnadslist x
84-23 jul 85 byte manuell yttre backspegel x
84-24 apr 86 nya ytterbackspeglar på äldre bilar x x
84-25 apr 87 nya tätningslister 245 x
84-26 sep 87 extra tätningslist  x
84-27 sep 87 yttre plastdetaljer 1986- x
84-201 sep 89 bakruta och list, byte 240 5-dörrars x
84-202 okt 90 Byte av vindruta 1991- x
84-203 nov 91 yttre backspegel byte av spegelglas x
84-204 maj 92 byte PUR-limmad vindruta Malaysiatillverkade bilar x
84-205x maj 93 SRS dekal i vindruta x
           
Grupp 85 100 200
85-1 feb 75 kylanläggning x x
85-2 jan 75 kylanläggning x
85-3 jan 75 fyllning av kylanläggning x x
85-4 feb 75 montering av kylanläggning 240  B20 B21 x
85-6 maj 75 kylanläggning x
85-8 maj 67 framstol x
85-10 jul 67 baksäte x
85-10 okt 75 kylanläggning x x
85-11 nov 75 kylanläggning x x
85-12 apr 68 säkerhetsbälte 142 x
85-13 maj 68 fällbeslag x
85-13 aug 76 kylanläggning x
85-14 jan 69 karosseri 142 144 x
85-15 mar 69 bilvärmare x
85-16 apr 69 fläckurtagning x
85-16 maj 78 tvättinstruktion för inredning x x
85-17 jun 69 lås för baksäte 145 x
85-18 jun 69 gummiplugg x
85-19 nov 69 eluppvärmd bakruta x
85-20 sep 72 täcklist för vindruta x
85-21 nov 72 rullbälten x
85-22 feb 73 baksäte 142 144 164 x
85-23 maj 73 Nytt innertak 164 x
85-24 okt 73 deformerad defrosterram x
85-25 jan 74 Värmekontrollventil  x
85-26 feb 74 bilbälte x
85-27 maj 74 baksäte av skumplast x
85-28 jun 74 Klimatanläggning  x
85-29 jun 74 Mekanisk värmekontrollventil  x
85-30 sep 74 klimatanläggning x
85-201 mar 89 sitskontakt bältesvarning x
85-202 maj 89 sitskontakt bältesvarning x
85-203 okt 90 framsätesstolar x
85-204 feb 93 eluppvärmda framstolar x
           
Grupp 86 100 200
86-1 jun 69 främre stötfångare 142 144 145 x
86-2 sep 69 bakre stötfångare 145 x
86-3 sep 69 bakre stötfångare 142 144 164 x
86-10 okt 75 kylanläggning x x
86-10 nov 85 uttag för dragkrok i insynsskydd 1986- x
           
Grupp 87 100 200
87-3 feb 79 parkeringsvärmare Volvo 300 x
87-16 feb 81 parkeringsvärmare x
87-17 feb 81 slang till vakuumtanken på CU-värmare x
87-19 jul 81 vattenläckage mellan torpedbalken och värmarens luftintag med CU-värmare x
87-22 sep 82 oljenivåmätning på Sankyo-kompressor x
87-23 sep 82 ombyggnad drivremmar för kylanläggning x
87-24 sep 82 parkeringsvärmare x
87-26 jan 84 värmeanläggning standard x
87-29 dec 84 ny CU-värmarmotor x
87-30 jan 85 bränsleventilen till parkeringsvärmare x
87-33 aug 85 reducering av fläktmotorhastighet x
87-34 sep 85 ny kylkompressor fabrikat "diesel Kiki" x
87-35 dec 85 fyllningsstation för AC x x
87-37 feb 86 parkeringsvärmare x
87-38 sep 86 läckande ventil AC x
87-39 sep 86 ny parkeringsvärmare typ 091-B/D x
87-40 feb 87 funktionsstörningar på parkeringsvärmare 091 x
87-41 sep 87 förstärkt AC-rör x
87-200 jan 92 komplettering av servicemeddelande x
87-201 apr 90 ny fläkthjulsfixering CU-värmare x
87-201 mar 93 fläkt till CU-värmare och fläktmotor till standardvärmare x
87-202 okt 88 läckage vid påfyllningsventil på AC-kompressor x
87-203 apr 89 kondensvattenläckage x
87-204 jul 89 återvinning av freon vid service på klimatanläggningar x
87-205 jul 89 åtdragningsmoment för anslutningarna i AC-systemet x
87-206 sep 92 byte av förångare  1991- x
87-207 sep 90 freonåtervinningsutrustning RHS 3000 x
87-208 nov 90 parkeringsvärmare x
87-209 okt 90 AC system x
87-210 okt 90 störande ljud från AC system x
87-211 mar 93 Ny vattenventil till klimatanläggning x
87-212 nov 91 förbättrad dränering AC x
87-213 jul 92 RHS 850 utrustning för köldmedium R134a x
87-214 feb 97 byte av remskiva och magnetkoppling x
87-215 jan 93 parkeringsvärmare 091B x
87-216 mar 93 rätt olja i AC-kompressorn x
87-217 dec 94 ombyggnad av AC system från R12 till R134a x x
87-218 jan 94 utrustning RHS 650 för köldmedium R134a x
87-219 dec 94 rengöring av dräneringsslang från värmeanläggning x
87-221 apr 95 komplettera servicemeddelande  87-217 x
           
Grupp 88 100 200
88-3 sep 78 bilbälte x
88-4 feb 81 bytesindikator bilbälten x
88-14 jun 99 desarmering av airbag  x
88-200 maj 91 ändra information i SRS servicehandbok x
88-201 feb 90 mätning av motstånd i SRS verktyg 998 8695 x
88-203 mar 92 SRS dekal x
88-205 dec 94 byte av skadad mutter eller skruv för airbag i ratt x
88-207 okt 96 rengöring efter utlöst airbag x
88-710 apr 90 insynsskydd x
           
Grupp 89 100 200
89-1 okt 70 extra reservhjul 142 144 164 x
89-2 apr 81 kittning och rostskydd vid plåtreparation x
           
Grupp 91 100 200
91-4 okt 67 hastighetsmätarhjul x
           
Grupp 92 100 200
92-2 apr 76 bensindriven extravärmare x
92-5 dec 70 luftkonditionering x
92-5 jun 76 Kylanläggning x
92-6 maj 71 luftkonditionering x
92-6 apr 77 parkeringsvärmare x
92-7 jun 71 dubbelkommando 140 x
92-8 dec 71 luftkonditionering 140 H-styrd x
92-9 sep 72 bahco bilvärmare x
92-10 jan 73 kylanläggning 1973 - x
92-11 jan 73 Bahco 4000 x
92-12 jan 73 bahco bilvärmare x
92-13 feb 73 bilvärmare x
92-14 apr 73 skyddskåpa för taxiförare x
92-15 maj 73 kylanläggning x
92-16 aug 73 kylanläggning  140 1974 x
92-17 okt 73 ventil för köldmediebehållare x
92-18 okt 73 tätning av förångarhus x
92-19 nov 73 remspänning 164 x
92-20 jan 74 kyltermostat 140 E,F H-styrd 1974  x
92-21 jul 74 Bahco 4000 x
92-22 jul 74 Bahco 4000 x
92-23 okt 74 Kylanläggning x
92-24 nov 74 Fyllning av kylanläggning x x
           
Grupp 93 100 200
93-1 mar 71 strålkastartorkare och spolare  140 x
93-1 jan 75 radio 1975 x
93-2 okt 71 monterings- och avstörningstips x
93-2 jan 75 radioantenn 264 x
93-3 jun 73 Bilradio 1973 x
93-3 mar 75 antennmontering x x
93-4 sep 73 antenn x
93-4 sep 75 elmanövrerad radioantenn x x
93-5 jan 74 radiostörningar x
93-6 jan 74 vindruteantenn x
93-6 maj 76 kopplingsdosa för draganordning 283087-5 x x
93-8 sep 74 stereo x x
93-8 jul 76 radio x
93-9 sep 74 radio 1975 x
93-10 nov 74 radioantenn 264 x
           
Grupp 95 100 200
95-2 mar 73 Släpvagnsdrag x
           
Produktinformation 100 200
pi21-86 dec 86 Förlängda bälten x
pi3-87 apr 87 Startinstruktion katalysatorbilar x
pi8-87 jun 88 Eftermontering av katalysator x
pi050 okt 89 Åtgärder för minskade avgasutsläpp, eftermontering av kat och intyg för bidrag.  x
pi69 sep 91 Förteckning specifika delar för 240 Classic. x
pi22 mar 95 Emissionsdekaler 200/700/900-serien x
pi62-1 nov 95 Plombering hastighetsmätare x
pi2:8-26-1 mar 95 Kompressor nedbrytning 200, 700, 900 x
           
Reservdelsinformation 100 200
A09-7-81 mar 81 Ekonomiplåt - Lika och Volvo original x
P31-7-78 jul 78 Hållfjädrar för fördelarlock x x
P41-6-77 nov 77 Koppling och lamell för B18, B20, B30 x
P51-1-81 apr 81 Raka bromsrör för personvagnar x x
P81-13a-77 dec 77 Dörrar och bakskärmar till och med årsmodell -77 x x
P92-2-82 dec 82 Reservdelar till kompressorer luftkonditionering x x
P99-2-80 feb 80 Bilbälten och lås x x
           
Parts Bulletin 100 200
pb89-2 jul 94 Vehicle Labels for 1978 to 1993 x
pb37-4 feb 95 Cable harness part number x
pb37-5 jul 95 Engine harnesses x